Naša bezpečnostná politika

Zásady na zabezpečenie údajov v PC


1. Používajte aktualizované verzie operačných systémov
2. Používajte aktualizovaný antivírus
3. Používajte firewall
4. Nepracujte s väčšími oprávneniami ako skutočne potrebujete
5. Nepoužívajte jednoduché heslá
6. Nenavštevujte podozrivé stránky
7. Neumožnite počítaču štartovať z prenosných médií
8. Zabráňte užívateľom fyzickému prístupu k serverom
9. Zakážte nebezpečné prílohy v mailoch
10.Kryptujte citlivé údaje na prenosných médiách
11.Zvoľte si vhodný spôsob zálohovania

Halsoft

 

 • - správa serverov na báze Windows
 • - správa lokálnych počítačových sietí
 • - správa bezdrôtových sietí (WiFi)
 • - zabezpečenie firemných a osobných údajov proti zlyhaniu hardvéru, zničeniu, krádeži a zneužitiu
 • - odstránenie vírusov a škodlivého softvéru z počítačov
 • - vypracovanie bezpečnostných projektov a ich aplikácia
 • - bezpečné pripojenie firemnej siete k internetu
 • - systémy zálohovania údajov
 • - softvérový a hardvérový audit
 • - poradenstvo v oblasti IT
 • - hotline telefonické poradenstvo a servisné zásahy na Vašom PC vzdialeným prístupom
 • - správa firemných mailov, kalendárov, úloh a kontaktov, nastavenie mobilných klientov
 • - inštalácie operačných systémov na báze Windows
 • - správa kerio connect a kerio control
 • - Vydávanie zaručených elektronických podpisov
 • - zabezpečenie údajov kryptovaním
 • - obnova údajov z poškodených harrdiskov
 • - opravy počítačov a notebookov